Farliga insektsgifter hittade i honung

Foto: Kathy Büscher

En ny studie har hittat höga nivåer av insektsmedel i honung. Den undersökta gruppen insektsgifter kallas neonikontinoider, och har tidigare sammankopplats med massdöd av bikolonier.

Bina tar upp insektsgifterna från de besprutade växterna, vilka ger dem problem med minne och inlärning – som i sin tur resulterar i svårigheter att samla mat. EU har förbjudit användandet av vissa neonikontinoider, men inte alla – och de används fortfarande flitigt inom jordbruk över hela världen.

En tredjedel av de undersökta honungsproverna innehöll halter av insektsgift som är kända för att skada bin, och nästan hälften innehöll mer än två typer neonikontinoider, vilket forskarna misstänker ökar deras skadlighet. Globalt sett innehöll den nordamerikanska honungen mest gift, där 86 procent av proverna innehöll neonikontinoider, medan den sydamerikanska honungen innehöll minst gift, där motsvarande siffra var 57 procent.

Bin är väldigt viktiga för pollinering av grödor, speciellt frukter och grönsaker, och det ekonomiska värdet av bins globala pollination uppskattas till 1 459 miljarder kronor årligen. De senaste årens mystiska bidöd verkar äntligen ha saktat ner, men forskare och miljögrupper är oroliga att insektsgifter fortsätter att döda världens pollinatörer.

Forskarna bakom studien uppmanar stater att offentliggöra data angående användandet av neonikontinoider i jordbruk, så att vidare forskning kan kartlägga sambandet hur mycket av det använda insektsgiftet som hamnar i bina och deras honung.

Miljö online2

Liknande artiklar