Luftföroreningarna i Europa minskar

Foto: Tangopaso

Föroreningarna av svaveloxid i den europeiska luften har minskat med 72 procent sedan år 2000.

Samtidigt har kväveoxid minskat med cirka 40 procent, luftpartiklar som är mindre än 2,5 mikrometer (PM2.5) med ungefär hälften och luftpartiklar som är mindre än tio mikrometer (PM10) har minskat med cirka 20 procent, visar en rapport från den europeiska miljöbyrån.

Trots framstegen dör cirka 400 000 personer i Europa årligen på grund av luftföroreningar. Luftburna partiklar är de som orsakar störst skada, följt av kvävedioxid och marknära ozon.

De största orsakerna till utsläpp av luftburna partiklar är el- och värmeproduktion, transportsektorn, avfallsförbränning och jordbruk.

För kväveoxider är förbränning den största utsläppskällan. Marknära ozon bildas i sin tur när solljus reagerar med kväveoxid.

Förutom att luftföroreningarna direkt skadar människor så orsakar kväveoxider försurning och övergödning, marknära ozon gör att växter växer långsammare.

Miljö online2

Liknande artiklar