Miljöföroreningar dödar 15 gånger fler än krig

Foto: MemoryCatcher

Föroreningar orsakade nio miljoner dödsfall 2015, vilket motsvarar 16 procent av alla dödsfall i världen. Miljöföroreningar orsakar tre gånger fler dödsfall än AIDS, tuberkulos och malaria tillsammans samt 15 gånger fler dödsfall än krig och våld. Detta visar en rapport i den ansedda vetenskapliga tidskriften The Lancet.

92 procent av dödsfallen sker i låg- och medelinkomstländer.

Av de nio miljoner dödsfall som sker varje år till följd av miljöföroreningar är 6,5 miljoner en direkt följd av luftföroreningar, 1,8 miljoner sker på grund av vattenföroreningar, 1 miljon på grund av kemikalier, tungmetaller och föroreningar i jord samt 0,8 miljoner av dödsfallen till följd av arbetslivsrelaterade föroreningar.

Luftföroreningarna är med andra ord den främsta orsaken till dödsfall. Förbränning av fossila bränslen och biomassa, bränder i naturen samt användningen av gamla tegelugnar i låginkomstländer är de främsta orsakerna.

Miljöföroreningar kan leda till en rad olika sjukdomar. Exempelvis bedöms föroreningar orsaka 43 procent av alla dödsfall i lungcancer, 23 procent av alla dödsfall i stroke och 21 procent av alla dödsfall i hjärt- och kärlsjukdomar.

Men föroreningarna går att minska. I hög- och medelinkomstländer har exempelvis halten bly i barns blod minskat med 90 procent. Fattigare länder kan lära av både misstag och framsteg från rikare länder.

Att minska föroreningar är inte dyrt i längden, utan ofta ekonomiskt lönsamt. Exempelvis har USA för vunnit tillbaka 30 dollar för varje dollar som de satsat på att minska luftföroreningar sedan början av 70-talet, enligt rapporten i The Lancet.

Miljö online2

Liknande artiklar