Skånsk by självförsörjande på förnybar el

Foto: E.ON Sverige

Sol och vind är det nya svarta, i alla fall i den skånska byn Simris som på onsdagen blev Sveriges första lokala energisystem.

Satsningen är ett pilotprojekt drivet av Eon som vill utforska huruvida Simris kan vara helt självförsörjande på el från förnybara källor. I och med satsningen har ett nytt batterilager och en reservgenerator byggts strax utanför byn och kopplats till en anläggning för vindkraft och solceller.

Det som har skapats i Simris är ett så kallat mikronät, vilket innebär att el produceras och konsumeras lokalt utan anslutning till det nationella elnätet. Mikronätet i Simris är fortfarande kopplat till det nationella nätet men det har under projektets gång kopplats ifrån för att drivas som ett så kallat ö-nät.

Vi tror att detta är framtiden, hela energisystemet står inför en jättestor omställning och vi ser att det är jätteviktigt att få in småskalig förnybar produktion, säger Johan Mörnstam, VD för Eon Energidistribution.

Projektet i Simris kommer att pågå i tre år.

Miljö online2

Liknande artiklar