Egypten får skjuts mot förnybart

Foto: Scatec Solar

Internationella utvecklingsinstitutioner har kommit överens om att finansiera ett nytt solenergiprojekt i Egypten. Solenergiparken kommer att bli världens största i sitt slag.

Projektet innefattar sex solkraftverk och ger Egypten en rejäl skjuts när det kommer till att uppnå de klimatmål som landet satte upp inför påskrivandet av Parisavtalet. Egyptens plan är att öka mängden förnybart till 37 procent av energimixen till 2035,  vilket kan kännas blygsamt. Men när solkraftparken kickar igång kommer landet undvika 350 000 ton koldioxidutsläpp från energiproduktion om året.

Konsortiet som betalar notan för projektet består bland annat av Norska företaget Scatec Solar och FN:s Gröna Klimatfond. Just Gröna Klimatfonden skjuter till rekordstora 48 miljoner dollar, den högsta summan som fonden någonsin gett till ett enda projekt.

Sverige är Klimatfondens största givare sett till antal invånare och ska bidra med totalt 4 miljarder kronor till 2020.

Miljö online2

Liknande artiklar