Fiji behöver miljarder för att anpassa sig till klimatförändringar

Foto: Michele Hardy

Fiji kommer behöva spendera miljarder det kommande årtiondet för att anpassa landet till den globala uppvärmningen, enligt en ny rapport. Rapporten kommer mitt under det viktiga klimatmötet i Bonn, där en av de mest brännande frågorna är hur det internationella klimatarbetet ska finansieras.

För att skydda sig mot stigande temperaturer, högre havsnivåer och mer extremväder kommer Fiji behöva lägga 4.5 miljarder USD (38 miljarder kronor) på skyddsåtgärder de närmaste tio åren, enligt en ny rapport landet sammanställt tillsammans med Världsbanken. Det motsvarar Fijis totala årliga BNP – alltså en enorm utgift för det lilla landet.

Rapporten slår även fast att delar av önationen kommer sväljas av havet och andra delar av landet bli obeboeligt på grund av stormfloder. Stora investeringar kommer krävas i landets infrastruktur, sjukvård och dricksvatten för att skydda mot det förändrade klimatet. Fiji kommer behöva stöd från andra länder för att klara av utgifterna.

I och med att Fiji är långt ifrån den enda nationen som hotas av den globala uppvärmningen kan vi i rikare länder vänta oss att notan för vår ohållbara livsstil kommer bli långt dyrare. Mycket mer pengar kommer krävas för att hjälpa utsatta samhällen.

Fiji är värd för FN:s klimatmöte i Bonn, COP23, och uppmanar där rika länder att hjälpa sårbara samhällen att anpassa sig till den globala uppvärmningen. Under mötet ska världens länder bestämma hur Parisavtalet ska implementeras.

Miljö online2

Liknande artiklar