Ny allians av länder vill göra kolkraft till historia

Foto: Emilian Robert Vicol

20 länder och 6 delstater gick ihop och bildade Powering Past Coal Alliance under klimatmötet i Bonn. Tillsammans åtar de sig att fasa ut traditionell kolkraft och planerar att utöka alliansen till 50 medlemmar innan COP24 nästa år.

Alliansens deklaration slår fast att traditionell kol måste vara utfasad i utvecklade länder till år 2030 och till år 2050 i resten av världen. För att uppnå det kommer inga nya traditionella kolkraftverk byggas i alliansländerna, företag inom alliansen måste driva sin verksamhet utan kol och finansiering inom alliansen ska enbart gå till grön energi.

Initiativtagare till alliansen är Kanada och Storbritannien. Just Storbritannien är ett lysande exempel på hur ett land kan slå sig fritt från kol: för fem år sedan kom 40 procent av elektriciteten i landet från kol, jämfört med 2 procent under sommaren 2017. Under samma tid har priset för både sol- och vindenergi mer än halverats.

Sverige lyser tyvärr med sin frånvaro i alliansen. Här används kolkraft i stort sett inte för el- eller värmeproduktion, men finns däremot kvar inom industriella processer. Våra grannländer Danmark och Finland är däremot alliansmedlemmar.

Den uppmärksamma läsaren har lagt märke till att det är ”traditionell kolkraft” det handlar om, vilket fortfarande lämnar det öppet för kolkraft med carbon capture and storage-teknik (CCS) – tekniker där växthusgasutsläppen binds och lagras istället för att släppas ut i atmosfären. CCS är en vattendelare i miljösammanhang, där ena sidan hävdar att det är en avgörande del av en hållbar framtid medan andra sidan menar på att det bara är ett sätt för fossilindustrin att fortsätta med business as usual.

Uppdatering: Sverige har enligt uppgift nu gått med i Powering Past Coal Alliance och världen är på rätsida igen.

Miljö online2

Liknande artiklar