Rekorddag för europeisk vindkraft

Foto: David Kaspar Willmann

Nytt rekord är satt! En stark storm gjorde att vindkraft genererade nästan en fjärdedel av Europas elektricitet förra lördagen – och vind visar därmed att det är ett energislag att räkna med.

Lördagen den 28e oktober kom 24.6 procent av unionens totala elproduktion från vindkraft, vilket försåg 197 miljoner europeiska hushåll med el. Den starka stormen Herwart fick ordentlig spinn på vindsnurror över kontinenten, men det har sen länge vårats för den europeiska vindkraften.

Danmark får ofta all sin el från vindkraft och i Tyskland har vindkraft genererat 85 procent av landets el under en dag. El från havsbaserad vindkraft är nu billigare än kärnkraft i Storbritannien och världens två största havsbaserade vindkraftparker kommer öppna till 2022 utanför dess kust. Parkerna kommer ha en total kapacitet av 2586 MW, vilket är jämförbart med ett kärnkraftverk.

År 2009 beslutade EU att 20 procent av unionens energi ska komma från förnyelsebara källor 2020, vilket banat väg för de nya investeringarna i vindenergi.

Stormar som Herwart må gynna vindkraft, men är förödande för samhällen i stort. I och med den globala uppvärmningen kommer de bli både vanligare och starkare och är därför ännu en anledning till att vi måste göra en omställning till ett hållbart samhälle illa kvickt.

Så håll i hatten, för vinden blåser åt rätt håll!

Miljö online2

Liknande artiklar