Rekordhöga halter koldioxid i atmosfären

Foto: Nikola Belopitov

Halten koldioxid i atmosfären ökade i rekordfart förra året till en nivå världen inte sett på tre miljoner år, enligt en ny FN-rapport. Inför klimatförhandlingarna i Bonn uppmanas nu världens länder att ta till drastiska åtgärder för att minska sina utsläpp.

Utsläppen från mänsklig aktivitet har saktat ner de senaste åren, men en ovanligt stark El Niño 2015-2016 försvagade många ekosystem och deras förmåga att binda koldioxid, vilket förklarar rekordhalterna enligt rapporten.

Att El Niño var ovanligt stark antas bero på den globala uppvärmningen och är ett exempel på hur vi redan märker av hur våra utsläpp ändrar klimatet. Förra månaden larmade forskare om att världens tropiska skogar är i så dåligt skick att de släpper ut mer koldioxid än de binder, vilket spär på oron att planetens koldioxidsänkor håller på att slås ut.

År 2015 var koncentrationen koldioxid i atmosfären 400 parts per million (ppm), något som 2016 steg till 403.3 ppm. Ökningen på 3.3 ppm kan jämföras med det senaste tio årens snittökning på 2.08 ppm årligen. De senaste mätningarna från september i år lägger nivån på 406.94 ppm.

Koncentration av koldioxid i atmosfären (ppm). Foto: NASA, National Oceanic and Atmospheric Administration.

Siffrorna kan låta små, men det gäller att förstå att vi ligger mer än 120 ppm över förindustriella nivåer, och att skillnaden mellan det klimat vi är vana vid och istid är 100 ppm. Detta är ett recept på totalt klimatkaos, och inte på något roligt sätt. Senast jorden upplevde en såhär hög koncentration koldioxid i atmosfären var under pliocen (en geologisk epok för 3 miljoner år sen), då havsnivåerna låg 30 meter över vad de gör idag.

Rapportförfattarna uppmanar nu politiker att vidta drastiska åtgärder för att klara målen i Parisavtalet, och därmed begränsa den globala uppvärmningen till 1.5-2 grader. För tillfället ligger världens länder inte alls i fas med sina löften om utsläppsminskningar och om vi fortsätter som vi gör idag kommer den globala uppvärmningen överstiga 3 grader – vilket skulle innebära katastrofal klimatkollaps.

Miljö online2

Liknande artiklar