Så mycket måste utsläppen minska till 2030

Foto: Anelka

Världens totala utsläpp av växthusgaser var år 2016 motsvarande 51,9 gigaton koldioxid. En FN-rapport har undersökt närmare hur mycket utsläppen måste minska till 2030 för att vi ska nå klimatmålen.

Med nuvarande politik bedöms de totala växthusgasutsläppen 2030 motsvara 58,9 gigaton koldioxid, alltså en ökning från dagens nivå.

Med de löften som världens länder givit i samband med Parisavtalet bedöms utsläppen vara 52, 8 gigaton år 2030, alltså en svag ökning jämfört med dagens nivå.

För att världen ska ha 66 procent chans att nå tvågradersmålet behöver utsläppen år 2030 vara nere på 41,8 gigaton, vilket motsvarar en minskning av utsläppen med 19 procent.

Om detta utsläppsmål inte nås 2030 är det ”extremt osannolikt” att tvågradersmålet nås.

För att världen ska ha 50–66 procent chans att nå 1,5-gradersmålet behöver utsläppen år 2030 vara nere på 36,5 gigaton, vilket motsvarar en utsläppsminskning på cirka 30 procent.

Det finns nya studier som säger att utsläppen 2030 måste ner till 24 gigaton koldioxid år för att vi ska ha mer än 66 procents chans att nå 1,5-gradersmålet. Dessa studier är dock än så länge få och har därför inte tagits med i rapportens huvudslutsats.

För att klimatmålen ska kunna nås behöver ländernas klimatlöften enligt Parisavtalet skärpas senast 2020. Men ännu viktigare är att utvecklingen går åt rätt. Därför är måndagens nyhet att de globala växthusgasutsläppen för 2017 ser ut att öka med två procent mycket oroväckande.

Dessa uppgifter är från ”The Emission Gap Report 2017” som släpptes i början av november. Supermiljöbloggen har skrivit mer om den rapporten här.

Miljö online2

Liknande artiklar