Schwarzenegger: ”Märk fossila bränslen som dödliga”

Foto: Georges Biard

Kaliforniens förra guvernör föreslog under klimatmötet i Bonn att Världshälsoorganisationen ska märka fossila bränslen som dödliga, på samma sätt som cigarettpaket har varningsetiketter.

Schwarzenegger lyfte fram hur föroreningar globalt dödar mer än 9 miljoner människor årligen – eller 25 000 dödsfall om dagen. Detta kan jämföras med cigaretter, som ligger bakom 6 miljoner dödsfall varje år.

Wouldn’t it be great now if they could… make the same pact with the rest of the world to go and say, ‘Let’s label another thing that is killing you – which is fossil fuels’, sa Schwarzenegger på ett av Världshäsloorganisationens events.

Arnold tyckte bland annat att kunder på bensinmackar ska informeras om att det de tankar sina bilar med är dödligt och att oljetankers ska märkas med budskap om hälsofarligt innehåll.

Mer än 300 000 människor beräknas dö till följd av föroreningar under det 12 dagar långa klimatmötet, vilket motsvarar hela Bonns befolkning.

Miljö online2

Liknande artiklar