Skottland kommer försörjas med 100 procent förnybar el år 2020

Foto: Niki Vogt

Om två år kommer Skottland producera sin årliga elkonsumtion förnybart. På 15 år har landet gått från 10 till 60 procent förnybar elektricitet och satsar nu på att kunna försörja landet med 100 procent grön el till 2020.

Redan 2012 nämndes målet att kunna försörja hela Skottland med förnybar el år 2020 och sedan dess har landet stängt ner kolkraftverk och satsat på solceller och vindkraft. Skottland är fortfarande på stadig bana mot grön elproduktion och omställningen har skett utan några negativa effekter på dess ekonomi.

Målet avser Skottlands egna årliga bruttoproduktion av elektricitet, vilket innebär att landet fortfarande kommer producera fossil el utöver den förnybara. Den fossila elproduktionen kommer fungera som ”back up” när den förnybara energikällorna inte ger tillräckligt med el, så som vindstilla dagar. I och med att Skottland är nettoexportör av elektricitet kommer den gröna el som produceras användas annanstädes de dagar den finns i överflöd.

Skottland må har kommit längre än de flera, men är långt ifrån det enda stället som har sikte på helt förnybar elektricitet. Kalifornien har lovat att ha 100 procent förnybart till 2045 och Qinghai-provinsen i nordvästra Kina försågs helt med förnybar energi under en hel vecka i juni i år.

Vi säger bara:

Miljö online2

Liknande artiklar