Världen långt ifrån att uppnå Parisavtalet

Foto: Foto-Rabe

Världens länder är långt ifrån att nå utsläppsmålen i Parisavtalet, visar en ny FN-rapport. Fortsätter vi som vi gör idag kommer planeten värmas upp med minst 3 grader, vilket skulle innebära att vi är ”on the highway to hell”.

I rapporten slås det fast att de utsläppsminskningar som hittills gjorts är långt mindre än de minskningar forskare säger att vi behöver göra för att undvika katastrofal klimatkollaps. I den här omställningstakten kan temperaturen öka med 3 grader eller mer innan århundradet är slut – alltså sinnessjukt dåliga nyheter för mänskligheten.

Enligt Parisavtalet ska världens globala uppvärmning begränsas till 1.5-2 grader, vilket forskare spår kunna hålla oss från katastrofala klimatförändringar. Bortom det väntar extremväder, massvält, döda hav och städer som ligger under vattennivån. Ond bråd död, helt enkelt.

Rapporten kommer precis innan klimatmötet i Bonn, som sätter igång den 6e november, och dagen efter att FN larmat för att halten koldioxid i atmosfären ökade rekordsnabbt förra året till nivåer världen inte sett på 3 miljoner år.

Men allt är inte bistra nyheter! Rapporten bekräftar att människans koldioxidutsläpp fortsätter att plana av – sedan 2014 har de legat på samma nivå. Ökade investeringar i förnyelsebar energi har resulterat i rekordlåga priser och gjort det till ett allvarlig utmanare till fossila bränslen.

Utsläppen av andra växthusgaser, som metangas, ökar dock fortfarande. Metan är en mycket mer kraftfull växthusgas än koldioxid, och utsläppen kommer bland annat från uppfödning av boskap för kött- och mjölkindustrin.

Så detta med att ställa om till ett hållbart samhälle – dags att köra eller?

Miljö online2

Liknande artiklar