Världen överens: alla älskar grönt, alla hatar kol

Foto: Arek Socha

Världen älskar grön energi och hatar kolkraft, enligt den största globala opinionsundersökning som gjorts på ämnet. Global uppvärmning anses vara det näst största hotet mot världen och tre fjärdedelar skulle vara stolta om deras hemland blev världsledande på grön energi.

82 procent av de tillfrågade tyckte det var viktigt att skapa en värld som helt försörjs av förnybar energi, med lika starkt stöd oberoende av ålder, politisk ideologi eller utbildningsnivå. I Kina höll hela 93 procent med om påståendet, jämfört med bara 80 procent av svenskarna.

Procent av tillfrågade som tycker det är viktigt med en värld försörjd av förnybar energi.
Foto: Ørsted

Global uppvärmning ansågs vara det näst största hotet efter terrorism och nästan tre fjärdedelar höll med om att grön omställning kommer vara ekonomiskt gynnsamt. Hela 75 procent skulle också bli stolta över sitt hemland om det var ledande inom grön energi.

Kol fick sig däremot ett par ordentliga dängor i undersökningen. 85 procent globalt ville fasa ut kol i sitt land, med hela 96 procent av kineserna och 86 procent av svenskarna. Vårt intåg i Powering Past Coal Alliance kom i helt rätt tid, med andra ord.

Det tog inte stopp där dock: kol är även det mest impopulära energislaget, där 62 procent tyckte att det ska användas mindre jämfört med 10 procent för solenergi.

Åsikter globalt om olika energislag. Foto: Ørsted

26 000 människor i 13 länder deltog i undersökningen Green Energy Barometer, som gjordes av det danska energibolaget Ørsted tillsammans med analysfirman Edelman Intelligence. De undersökta länderna är Danmark, Frankrike, Holland, Japan, Kanada, Kina, Polen, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA.

Miljö online2

Liknande artiklar