Världens högsta vindkraftverk kan även lagra energi

Foto: MB Renewables

Världens högsta vindkraftverk har byggts i den lilla staden Gaildorf i södra Tyskland. Förutom att sätta nya höjdrekord kan tornen även lagra energi och därmed leverera el även när vinden har slutat vina.

Det högsta av de fyra tornen mäter 178 meter över marken och kommer att tas i bruk i början av 2018. Men till skillnad från vanliga vindkraftverk innehåller de nybyggda spirorna 40 meter höga vattentorn som kan lagra energi när verken producerar för mycket. Kraftverken är med andra ord energivärldens alldeles egna Kinderägg.

Vattnet i reservoarerna pumpas upp när kraftverken producerar överskottsenergi och släpps sedan ner när vinden mojnar för att fortsätta leverera el.

Vattenreservoarerna fungerar alltså som vanlig vattenkraft. Projektet är ett ypperligt exempel på hur förnybara tekniker kan samarbeta för att maximera förutsättningarna för ett hållbart energisystem.

Miljö online2

Liknande artiklar