Globala kolkonsumtionen minskade – för andra året i rad

Foto: stafichukanatoly

Den globala kolkonsumtionen minskade med 1,9 procent förra året, visar en ny rapport från internationella energirådet. Totalt har efterfrågan på kol minskat med 4,2 procent under de senaste två åren. 

Anledningarna till att kolkonsumtionen har minskar är lägre gaspriser, en ökning av förnybart och energieffektivisering. Efterfrågan på kol minskade 2016 i både Kina, USA och EU. Däremot ökade den i Indien och delar av Sydostasien. 

Många har varit oroliga för att kolanvändningen i USA ska öka i och med valet av Donal Trump som president. Tyvärr har det varit vissa framsteg för den amerikanska kolindustrin under 2017. I maj öppnades den första kolgruvan sedan 2011 och landets kolexport har ökat. Detta beror på högre gaspriset på den amerikanska marknaden, högre internationella kolpriset och regeländringar.

Det internationella energiorganet IEA bedömer dock att minskat elbehov, god tillgång på naturgas och ökning av förnybart kommer göra det svårt för den amerikanska kolindustrin att växa. Den amerikanska kolproduktionen förväntas varken öka eller sjunka under de kommande fem åren.

IEA bedömer även att den globala efterfrågan på kol kommer att stå i stort sett still under de kommande fem åren.

Miljö online2

Liknande artiklar