Världsbanken slutar finansiera gas- och oljeutvinning

Foto: John Hill

Världsbanken meddelade idag att de kommer att sluta finansiera investeringar i gas och olja efter 2019.

Men de gör ett undantag för gasprojekt som ökar eltillgången i de allra fattigaste länderna och samtidigt ej strider mot ländernas åtaganden i Parisavtalet.

Det är värt att notera att Världsbanken inte säger något om kol i sitt pressmeddelande och att finansieringsstoppet endast gäller för utvinning, ej för transport eller förädling av fossila bränslen.

Men även med dessa invändningar bör beskedet ses som ett viktigt steg mot mindre fossilanvändning, eftersom Världsbanken är en stor finansiär av fossilutvinning. Exempelvis finansierade Världsbanken fossilutvinning med en miljard dollar år 2013, enligt organisationen Oil Change International.

Dessutom ska Internationella finansieringsbolaget, som är en del av Världsbanken, starta världens största gröna fond för utvecklingsländer. Syftet är bland annat att finansiera klimatprojekt.

Dessa besked släpptes på One Planet Summit, som är ett möte om hur arbetet med Parisavtalet ska gå vidare. Frankrikes president Emmanuel Macron har tagit initiativ till mötet som sker på tvåårsdagen av Parisavtalet.

Miljö online2

Liknande artiklar