LED-lampor minskade världens koldioxidutsläpp med 1,5 procent

Foto: Csaba Nagy

Någonsin känt att små handlingar inte gör skillnad? Glöm det! Förra året bidrog LED-lampor till en utsläppsminskning på 570 miljoner ton koldioxid – en siffra som motsvarar att stänga ner hela 160 kolkraftverk.

Jämfört med sina föregångare är LED-lamporna mer energisnåla och håller längre, vilket resulterar i både mindre utsläpp från fossila bränslen och mindre avfall.

Sammanlagt stod LED-lampor för en 1,5 procentig minskning av det globala koldioxidavtrycket förra året – inte fy skam för en så liten sak.

Miljö online2

Liknande artiklar