Norska staten vinner oljerättegång – ”Risk för klimatförändring är begränsad”

Foto: Angie Agostino

2016 stämde miljöorganisationer den norska staten för att ha gett tillstånd till oljeborrning i Arktis. När den historiska rättegången nu avslutats får klimatet – än en gång – stå tillbaka för vinstintressen. 

Greenpeace och Natur og Ungdom menar i stämningen att Norges oljeintressen i Barents hav bryter mot medborgarnas grundlagsskyddade rätt till en miljö som går att leva i. Norska staten menar å andra sidan att det är demokratiskt fattade beslut som tagits efter hård miljöprövning.

När målet nu avslutats går staten ut som segrare,  rapporterar Ekot. Olsos tingsrätt skriver i domen att ”risken för både traditionell miljöskada och klimatförsämring är begränsad, och kompenserande åtgärder är tillräckliga”.

Domen slår även fast att norska staten inte kan hållas rättsligt ansvariga för de miljontals ton utsläpp som sker utomlands till följd av norsk oljeexport.

Tingsrätten legitimerar en navelskådande klimatpolitik som inte tar hänsyn till att klimatet inte känner några gränser”, säger Natur og Ungdoms Ingrid Skjoldvær i ett pressmeddelande.

Nu väntas miljöorganisationerna överklaga domen, troligen ända upp till Högsta domstolen.

Miljö online2

Liknande artiklar