Plasten hotar korallreven

Foto: Lisa Deutsch

Forskare har undersökt 150 korallrev i Stilla havet och Indiska oceanen. De fann att över 11 miljarder plastbitar har fastnat i de undersökta reven. Plasten skadar de redan hårt ansatta korallerna och verkar öka risken för att de drabbas av sjukdomar. 

Av de 8 miljoner ton plast som flyter ut i haven varje år fastnar en stor mängd i korallernas strukturer. Det gör att mindre syre och solljus når korallerna, vilket försvagar dem. Då plasten också kan föra med sig mikroorganismer och bakterier blir korallerna lättare angripna. Den stora studien räknar också med att mängden plast i Indiska Oceanen kommer öka med 40 procent till 2025 om inget görs.

Korallrev är inte bara fina, utan är skyddsbarriärer mot tsunamis och utgör barnkammare för mängder av fiskarter som är viktiga för människan. Omkring 500 miljoner människor är beroende av korallrev för sin försörjning, mycket genom turisminkomster. Gratistjänsterna korallerna ger varje år har uppskattats till 30 miljarder dollar.

Korallblekning är det största hotet mot korallerna och är en följd av ett gradvis varmare och surare hav. I Stora barriärrevet, världens största korallrev, är redan hälften av korallerna döda eller döende och om utvecklingen fortsätter kan i stort sett alla världens koraller ha dött 2050. Havets uppvärmning och försurning orsakas båda av koldioxidutsläpp.

Vad har koldioxidutsläpp och plast gemensamt? Jo, de kommer oftast från något svart klibbigt som vi borde lämna i marken.

Miljö online2

Liknande artiklar