Tjernobyl får nytt liv med hjälp av solenergi

Foto: CC0 Public Domain

32 år har gått sedan kärnkraftsolyckan i Tjernobyl som ödelade en stad och spred radioaktiv strålning över stora delar av världen. Men nu är området än en gång redo att producera energi när landets första solkraftpark snart tas i bruk.

Efter olyckan 1986 evakuerades ett över 2000 kvadratkilometer stort område kring kärnkraftverket och trakten har förblivit övergiven sedan dess. Men billig mark och närhet till kraftnät har gjort Tjernobyl till en attraktiv plats för nya energiprojekt. Trots viss försiktighet på grund av ukrainsk byråkrati och korruption har nu ett tysk-ukrainskt samarbete investerat i trakten.

Radioaktiviteten i området är inte lika hög som för 32 år sedan, men särskilda försiktighetsåtgärder har ändå behövt vidtas. Istället för att borra eller gräva har solpanelerna installerats på tunga cementblock som vilar på markytan.

Det nya solkraftverket består av närmare 4000 solpaneler och byggs blott 100 meter från den fallerade kärnkraftsreaktorn. Solkraftverket, som även är Ukrainas första, kommer att täcka elbehovet för 2000 lägenheter.

Miljö online2

Liknande artiklar