Luftfartsverkets medverkan i Svenskt Flyg kan bryta mot grundlagen

Foto: ziedkammoun

Det stormar kring Svenskt Flyg. 

Statliga Luftfartsverkets medverkan i branschorganisationen Svenskt Flyg gör att de bryter mot grundlagens nionde paragraf om att den som gör offentliga förvaltningsuppgifter ska vara opartisk, säger statsvetarprofessorn Bo Rothstein till DN.

Rättsläget är, vad jag kan förstå, solklart. Ett offentligt ämbetsverk som deltar i en lobbyorganisation kommer, som jag ser det, i konflikt med stadgandet om opartiskhet.

Detta är inte det enda exemplet på att Svenskt Flyg varit i blåsväder under den senaste tiden.

Branschorganisationen Svenskt Flygs generalsekreterare Henrik Littorin sade i en uppmärksammad intervju med DN att politiska beslut om flyget vilar på alternativ fakta och hittepå-uppgifter.

Vidare sade Littorin om forskare från KTH och Chalmers:

De har en agenda att lyfta fram och hitta sådant som ökar folks betalningsvilja för flygskatten.

Nu visar det sig att Littorin i grund och botten är anställd på det statliga flygplatsbolaget Swedavia för att arbeta med omvärldsanalys, skriver Altinget. Därifrån har han lånats in som tillförordnad generalsekreterare för Svenskt Flyg, och samtidigt arbetar han kvar på Swedavia på 25 procent.

Littorins uttalande om att forskare hittar på sådant som ökar stödet för flygskatten verkar inte ha påverkat Swedavias förtroende:

Henrik Littorin är en kunnig och erfaren analytiker som kan flygindustrin och klimatfrågorna. Han kunde snabbt träda in i rollen på Svenskt Flyg samtidigt som vi kunde dra nytta av honom. Swedavia bedömde att det var en effektiv lösning tills Svenskt Flyg hittar en ny generalsekreterare, säger Hans Uhrus, presschef på Swedavia till Altinget.

Miljö online2

Liknande artiklar