Ozonlagret minskar över stora delar av jorden

Foto: Skitterphoto

Om ozonlagret inte skulle fånga in solens UV-strålning skulle det uppstå stora skador på växter, djur och människor, bland annat på grund av att UV-strålningen kan skada DNA. Ny forskning visar nu att ozonskiktet minskar på våra breddgrader.

Ozonlagret mellan breddgraderna 60 grader nord (Uppsalas position) och 60 grader syd (strax nord om Antarktis) minskar, visar en ny studie.

På 70-talet upptäcktes att freoner minskade ozonlagret , och särskilt allvarligt var läget över Antarktis där ett ozonhål hade bildats. Detta ledde till att freonerna förbjöds 1987 i det så kallade Montrealprotokollet och därefter förbättrades ozonskiktet över Antarktis, vilket Supermiljöbloggen tidigare skrivit om.

Men ozonskiktet verkar alltså inte ha förbättrats överallt.

Minskningen i ozon är mindre i dessa regioner [60 grader nord till 60 grader syd, vår anmärkning] än vad vi såg vid polerna innan förbudet, men UV-strålningen är mer intensiv i dessa regioner och fler människor bor där, säger Joanna Haigh Granthaminstitutet vid Imperial College London, en av författarna till studien,  i ett pressmeddelande från Stockholms Universitet.

Forskarna vet inte riktigt vad minskningen av ozonskiktet beror på, men de har två teorier. En av teorierna är att förändringarna i mönstret på atmosfärens cirkulation, orsakade av klimatförändringarna, skulle kunna ha gjort att ozon transporteras bort från tropikerna.

En annan teori är att mycket kortlivade substanser, som innehåller klor och brom, skulle kunna vara boven. 

Upptäckten att ozonet minskar vid låg latitud är överraskande, eftersom våra nuvarande atmosfäriska cirkulationsmodeller inte förutsäger denna effekt. Mycket kortlivade substanser kan vara faktorn som saknas i dessa modeller, säger William Ball från ETH Zürich, som lett analysen, i pressmeddelandet från Stockholms Universitet. 

Miljö online2

Liknande artiklar