Största hoten 2018: extremväder och bristande klimatanpassning

Foto: Arek Socha

Extremväder och oförmåga att anpassa samhällen till klimatförändringar är de största hoten mot mänskligheten 2018, enligt den årliga Global Risks Report från World Economic Forum.

I rapporten listas extremväder som det mest sannolika hotet 2018, och det som kommer ha näst störst påverkan om det inträffar, bara toppat av kärnvapen. Bristande anpassning till klimatförändringar rankas som det femte västa hotet i termer av sannolikhet och fjärde värsta i påverkan.

Tio år tillbaka dominerades rapporten av ekonomiska hot, men har sedan dess gått över till att varna för den globala uppvärmningen och dess konsekvenser. Det kan ses som ett mått både på hur klimatförändringarna har förvärrats det senaste decenniet – men också hur frågorna äntligen blivit en del av världspolitiken.

I och med att den globala uppvärmningen fortgår kommer extremväder bli vanligare. Klimatförändringarna kommer bland annat föra med sig översvämningar, torka och vattenbrist – som den som ses i Kapstaden just nu.

Miljö online2

Liknande artiklar