Superlöv ska ge Indien grön energi

Det började som ett projekt för att skapa artificiella ekosystem till rymdstationer, men landade istället i ett revolutionerande nytt sätt att skapa grön energi. Kemisten Daniel Nocera vill skapa billig energi – av artificiella löv.

Ett artificiellt löv som kan alstra tio gånger mer energi än naturlig fotosyntes. Det är vad den amerikanska kemisten och energiinnovatören Daniel Nocera utvecklat, ursprungligen i syfte att driva rymdstationer.

Idag tror Nocera att hans löv bättre kan användas som energikälla i fattigare delar av Indien, ett land med många soltimmar men smutsigt vatten, för att producera stora mängder energi. Enligt Nocera är det fortfarande för tidigt att säga om tekniken kan konkurrera med fossila bränslen, men han ser hoppfullt på teknikens framtid. Han tror att utvecklingen går snabbast om han lämnar över den till företag som kan utveckla den i Indien.

Vi försöker göra det här snabbt, och jag vill inte stå i vägen för att håva in så mycket pengar som möjligt. Det skulle fördröja utvecklingen.

Det artificiella lövet är ungefär lika stor som en större smarttelefonen. Lövet, som ser ut ungefär som ett stort datorchip och vars yta är täckt av solpaneler, ligger i en plastbehållare fylld med vatten. I denna vattenlösning finns det små väteätande bakterier. Det är dessa små krabater som producerar det eftertraktade koldioxidbaserade bränslet. Solljuset och vattnet håller alltså bakterierna vid liv, samtidgt som bakterierna producerar bränslet.

Tekniken är komplicerad, billig, fortfarande i sin linda och förhoppningsvis kan den vara ett sätt att få ut hållbar energi till de fattigaste delarna av världen.

Miljö online2

Liknande artiklar