Svanen får GMO-kritik av Kungliga vetenskapsakademin

Foto: Lindsay Eyink

Sveriges officiella miljömärkning Svanen har beslutat att fonder som köper aktier i företag som arbetar med GMO-grödor inte ska bli hållbarhetscertifierade.

Detta har fått fem professorer och representanter från Kungliga Vetenskapsakademin reagera. I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver de:

Den konsensus som råder bland världens stora oberoende forskningsorganisationer rörande genmodifierade växter, nämligen att sådana varken är mer eller mindre riskabla för människa och miljö än de sorter som tagits fram med andra tekniker, tvärtom kan de bidra till ett hållbart jordbruk.

I debattartikeln ställer professorerna frågan: ”Vad tänker regeringen göra för att säkerställa att Sveriges miljöcertifieringar grundas på vetenskap?”.

GMO står för genetiskt modifierad organism och innebär att det genetiska materialet har ändrats på ett sätt som inte sker naturligt. Mer om GMO finns att läsa på sidan genteknik.nu, som drivs av den statliga myndigheten Gentekniknämnden.

Miljö online2

Liknande artiklar