Trots klimatmål – bensin och diesel dominerar bland de nya bilarna

Foto: Holger Ellgaard

Klimatförändringarna och riksdagens mål om att utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent mellan 2010 – 2030 märks inte på bilförsäljningen. 

Av alla bilar som registrerades i Sverige 2017 var 89 procent bensin- eller dieselbilar. Elbilar och laddhybrider, bilar som både kan laddas och tankas, stod för cirka 5 procent av nybilsförsäljningen. Cirka 17 procent av de nysålda bilarna var miljöbilar, visar ny statistik från Trafikanalys

Under 2017 ökade antalet nyregistrerade personbilar med nästan 400 000, det är den största ökningen någonsin. Totalt finns det över 4,8 miljoner personbilar i Sverige. Av dessa är cirka 90 procent bensin eller diesel och endast en procent är elbilar eller laddhybrider. 

Att bensin och diesel dominerar även bland de nya bilarna gör utmaningen att minska utsläppen med 70 procent till 2030 ännu större.

Miljö online2

Liknande artiklar