Klimatforskare kartlägger sin egen klimatpåverkan

Foto: Prolineserver

Forskare vid institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) på Stockholms Universitet har inlett projektet ”Att spåra utsläppen av växthusgaser”. Projektetet dokumenterar och analyserar klimatpåverkan från institutionens egna anställda.

Målsättningen med projektet är enligt  Paul Glantz, forskare på institutionen och miljösamordnare på Stockholms Univeristet, att i längden kunna agera som ett gott exempel.

Det är ett sätt att synliggöra våra egna koldioxidavtryck och få en överblick över våra resvanor. Målet är att kunna minska utsläppen genom att stimulera fler att välja alternativa sätt att resa, som med tåg, eller uppmuntra medverkan på sådant som workshops, arbetsmöten och konferenser via videolänk istället för att åka dit fysiskt.

För att dokumentera forskarnas klimatpåverkan kommer appen Tyndall Travel Tracker att användas, som utvecklats av forskare vid Tyndall Centre for Climate Change Research i Norwich, Storbritannien. På centrets hemsida beskriver utvecklarna av appen är det viktigt att forskare som arbetar med klimatforskning försöker begränsa sin klimatpåverkan.

Det räcker inte att bara att mäta koldioxidutsläpp. Samtidigt som det är viktigt att uppmuntra individer att minska sina utsläpp, kommer det att bli svårt att se stora åtgärder [i samhället] om det inte samtidigt sker ett skifte i det sätt som forskarvärlden interagerar och träffas

Tyndall Center for Climate Changer Research ser appen som ett första steg mot att skapa en ”arbetskultur inom forskarvärlden med låga utsläpp för 2000-talet”.

Vid slutet av 2018 kommer de första resultaten från forskarna på Stockholms Universitet att analyseras och vi väntar spänt på resultaten.

Miljö online2

Liknande artiklar