Regeringen ska utreda cocktaileffekten

Foto: Max Gustafson

Nu tillsätter regeringen en utredning för hur man ska ta hänsyn till cocktaileffekten i lagstiftning.

I blod kan man hitta upp till 300 främmande kemikalier, och när de reagerar med varandra kan man få en så kallad cocktaileffekt.

– Det är hög tid att ta ett helhetsgrepp om den mängd kemikalier som vi alla exponeras för i vardagen och att ta fram en strategi för hur vi hanterar riskerna. Jag är nöjd att Christina Rudén, med sin unika erfarenhet och kunskap, har tagit sig an denna viktiga uppgift, säger miljöminister Karolina Skog i ett pressmeddelande.

Idag baseras kunskapen som finns om olika kemikaliers effekter på studier av en kemikalie i taget. Men så ser inte alltid verkligheten ut, då olika kemikalier kan förstärka eller försvaga varandras effekter. Till exempel har det visat sig att blandningar av låga halter miljögifter i fisk kan fördubbla den giftiga effekten på människoceller jämfört med kemikaliernas effekter var för sig.

Christina Rudén som ska leda utredningen är professor i regulatorisk toxikologi och ekotoxikologi vid Stockholms universitet.

Miljö online2

Liknande artiklar