Storbritanniens koldioxidutsläpp är de lägsta sedan 1890

Foto: The Library of Congress

Storbritanniens koldioxidutsläpp från användning av fossilenergi har minskat sedan början av 1980-talet.  Nu är utsläppen på samma nivå som de var 1890, visar en uträkning från Carbon Brief

Endast under strejkåren 1893, 1921 och 1926 har utsläppen varit lägre än vad de var 2017.

En stor anledning är att kolanvändningen har minskat. År 2017 användes 17 miljoner ton kol i Storbritannien, vilket är en kraftig minskning från de 221 miljoner ton kol som användes år 1956.

Kolanvändningen kommer minska ännu mer framöver. Senast år 2025 ska alla kolkraftverk stängas, enligt beslut från den brittiska regeringen. Det kan behövas för att Storbritannien ska nå målet om att minska utsläppen med 80 procent mellan 1990 och 2050, hittills har utsläppen minskat med 38 procent sedan 1990.

Denna statistik handlar om utsläppen som sker i Storbritannien, den inkluderar inte utsläpp som sker på andra platser på grund av konsumtion i Storbritannien.

Miljö online2

Liknande artiklar