Svenskarna vill ha flygskatt

Foto: Robert de Bock

Hälften av svenskarna, 48 procent, är positiva eller mycket positiva till en flygskatt.

Siffrorna kommer från en Sifo-undersökning SvD beställt. På frågan ”Vilken är din inställning till flygskatt?” svarade 48 procent att de är mycket eller ganska positiva, 33 procent är mycket eller ganska negativa och 18 procent vill eller kan inte svara på frågan.

Den 1 april införs flygskatten, som höjer priset på flygresorna inom EU med 60 kronor och priset på långresor med 250 eller 400 kronor. Enligt Karin Bäckstrand, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, är Sifo-resultatet lite förvånande eftersom väljare inte brukar gilla nya skatter.

Till skillnad från vägtrafiken betalar flygbolagen ingen skatt på bränsle. Enligt en uträkning av Naturskyddsföreningen skulle en resa till Thailand med ett biljettpris på 10 070 kr kosta 18 004 kr om de betalade skatter som andra transportslag.

– Många inser att flyget är en bidragande orsak till klimatförändringar och tycker att det är orimligt att flyget inte beskattas, säger Åsa Knaggård, statsvetare vid Lunds universitet som forskar i miljöpolitik till SvD.

– Undersökningen visar att människor inte vill ha rea på att förstöra klimatet. Man har också en stor villighet att betala för flygets utsläpp, säger Isabella Lövin till SvD.

Tidigare har också Naturskyddsföreningen och branschorganisationen Svenskt Flyg gjort en liknande undersökning då andelen positiva var ännu högre.

Miljö online2

Liknande artiklar