Sverige missar 14 av 16 miljömål

Foto: Naturvårdsverket

Bara två av Sveriges 16 miljömål ser ut att nås till 2020, visar en uppföljning från Naturvårdsverket som kom i slutet av mars. 

De två miljömålen som är på väg att nås 2020 är målen om skyddande ozonskikt och säker strålmiljö.  Trenden är dock positiv när det gäller målen om frisk luft och bara naturlig försurning, även om målen inte ser ut att nås.

Däremot är det en negativ trend när det gäller målen om begränsad klimatpåverkan, myllrande våtmarker, ett rikt odlingslandskap, en god fjällmiljö och ett rikt djur- och växtliv.

Flera av miljömålen kräver både internationella åtgärder och åtgärder i Sverige. Exempelvis innebär målet om begränsad klimatpåverkan att den globala ökningen av medeltemperaturen begränsas till långt under två grader, ett mål som ju Sverige inte direkt kan nå på egen hand.

Tillstånden för miljömålen har inte förändrats sedan utvärderingen 2014, som Supermiljöbloggen skrev om här. Även då var bedömningen att endast målen om skyddande ozonskikt och säker strålmiljö såg ut att nås. Antalet områden där trenden är positiv har inte heller ökat sedan 2014.

Miljö online2

Liknande artiklar