Världens användning av fossilenergi ökade 2017

Foto: Gerry Machen

Världens energianvändning ökade med 2,1 procent år 2017. Fossilenergi stod för cirka 70 procent av energiökningen, förnybart stod för resten. Detta ledde till att världens energirelaterade utsläpp av koldioxid ökade med 1,4 procent förra året, efter att ha stått still i tre år.

Ökningen av koldioxid motsvarar utsläppen från 170 miljoner nya bilar. Orsaken till ökningen var stark ekonomisk tillväxt, låga priser på fossilenergi och svag energieffektivisering,  enligt en ny rapport från Internationella energirådet (IEA). Mer än två tredjedelar av koldioxidökningen skedde i Asien.

Fossilenergi stod för 81 procent av världens energi 2017. Andelen fossilenergi har varit i stort sett oförändrad under de senaste tre decennierna, trots en stark ökning av förnybar energi. För att världens klimatmål ska nås måste andelen koldioxidsnål energi öka med 1,1 procent per år. Detta innebär en femdubbling jämfört med ökningstakten 2017.

Lite överraskande så minskade koldioxidutsläppen i USA under Trumps första år som president. Detta är tredje året i rad som utsläppen i USA minskade. De tidigare åren har förklaringen varit att naturgas ersätt kol. Men 2017 var huvudförklaringen att energikonsumtion minskade och förnybar energi ökade, vilket gjorde att fossilanvändningen minskade.

En viktig anledning till att energiförbrukningen i USA har minskat är att priset på LED-lampor sjunkit med 94 procent sedan år 2008 och att antalet LED-lampor i USA har ökat från en halv miljon 2009 till 450 miljoner lampor, enligt en text från University of California.  Samtidigt har priset på förnybar energi i USA har fortsatt sjunka och 29 delstater har satt upp mål om förnybar energi.

Miljö online2

Liknande artiklar