EU förbjuder farliga insektsmedel för att skydda bin

Foto: Ralph

EU kommer att förbjuda världens mest använda insektsmedel – som innehåller ämnet neonikotinoider – på grund av den allvarliga skada de orsakar bin.

Bin och andra insekter är avgörande för världens matproduktion och beräknas pollinera tre fjärdedelar av världens grödor. De senaste årens bidöd antas bero till stor del på grund av användandet av farliga kemikalier, vilket fick EU att förbjuda besprutning med neonikotinoider på plantor som attraherar bin redan 2013.

Efter att en ny rapport kommit fram till att all typ av utomhusbruk av ämnena är skadligt för de viktiga bina bestämde sig unionen dock för att utöka förbudet, som förväntas komma i kraft i slutet av året. Det kommer då vara olagligt att bespruta fält med ämnena, men fortfarande vara tillåtet att använda dem i stängda växthus.

Neonikotinoider förstör bland annat binas minne och minskar antalet drottningar, och som grädde på moset har de det visat sig slå ut bikolonier. Studier har också visat att ämnena skadar fåglar och vattenlevande djur.

Miljö online2

Liknande artiklar