Länder oense om utsläppsmål för sjöfarten

Foto: CC0 Creative Commons

I april samlas regeringsrepresentanter från hela världen i London för att ta fram en internationell strategi för utsläppsminskningar inom sjöfarten. Den ökande trafiken till havs är en viktig pusselbit för att nå de mål om 1,5 graders uppvärmning som stakats ut av Parisavtalet. Men parterna är fortsatt oense om var ribban ska läggas.

EU måste sänka sin ambitionsnivå för utsläppsminskningar inom sjöfarten, annars kommer inte alla länder gå med på ett avtal. Det varnar en talesperson från Internationella sjöfartskammaren ICS. Uttalandet är en reaktion på ett förslag som menar att utsläpp från sjöfarten måste minska med 70-100 procent till 2050 jämfört med 2008 för att ha en positiv effekt på de globala klimatmålen. Förslaget stöttas av flera EU-länder samt Stillahavsstater.

Investeringar i ren teknik och sänkta hastigheter för fraktfartyg är två av lösningarna som presenterats för att dra ner på koldioxidutsläppen. Trots att målen vid första anblick kan verka höga varnar forskare för effekterna av att inte ta klimatförändringarna på allvar:

[Klimatvetenskapen] måste vara en del av Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s ambitionsnivå om de vill slippa att ändra sina mål i framtiden, vilket skulle vara väldigt störande för industrin, eller tillbringa de kommande 30 åren med att förklara varför de ska få släppa ut en mycket större del av den minskande koldioxidbudgeten än alla andra.

Ett utsläppsmål för sjöfarten har varit internationellt efterfrågat sedan Parisavtalet slöts 2015 och förhoppningarna på vårens möte är höga.

Miljö online2

Liknande artiklar