Plastskatt har minskat föroreningar i haven

Foto: Jedimentat44

Forskare har upptäckt en 30 procentig minskning av plastpåsar på havbottnarna kring Europa, och kopplar den till introduktionen av avgifter på påsar av plast runtom i Europa.

Studien har mätt mängden plastpåsar i haven sedan 2010, från Norge i norr till Frankrike i söder och Irland i väst. Minskningen har skett sedan ett flertal europeiska länder har infört avgifter på plastpåsar och forskarna menar att studien visar på den positiva påverkan plastskatter kan ha.

Ungefär 8 miljoner ton plast hamnar i haven varje år och 2050 beräknas det finnas mer plast än fisk i haven om vi fortsätter som idag.

Ju färre påsar vi använder, desto färre kan vi tappa bort, ju färre kan vi sätta i naturen, sa rapportens huvudförfattare Thomas Maes till The Guardian.

Så sant Thomas, så sant!

Miljö online2

Liknande artiklar