197 miljöaktivister mördades under 2017

Foto: Natecull

197 människor mördades under 2017 för sitt miljöengameng av stater eller företag, enligt en undersökning som publiceras i ett samarbete mellan Global Witness och the Guardian. Värst drabbat är Latinamerika och länderna kring Amazonas.

Den sektor med flest förekommande mord är jordbrukssektorn. Enligt the Guardian kan detta bero på den fortsatta expandernade plantageverksamheten i bl.a. Amazonas, orsakad av den ökade efterfrågan på soja, palmolja, sockerrör och nötkött. Tillsammans med gruvsektorn kan jordbrukssektorn kopplas samman med cirka 60 % av de 197 mord på klimataktivister miljöaktivister som skedde under 2017. Detta är en fyrfaldig ökning sedan dokumentationen initierades av Global Witness 2002. De höga dödssiffrorna får FNs miljöchef Erik Solheim att reagera starkt:

– Vi försöker skydda människor som har problem och göra dem synliga så att politiska ledare förstår att de får betala ett pris om människorna blir angripna. Den enskilt viktigaste åtgärden är öppen och transparent efterforskning av dödsfall och trakasserier och att ställa de skyldiga inför rätta. Om det görs så kommer mord på modiga aktivister att i det närmaste helt försvinna, säger Erik Solheim till SRs miljöprogram Klotet.

Dödligaste platsen för miljöaktivister är Amazonas

På grund av den storskaliga idustri som finns för soja- och palmoljeplantager i Sydamerika, hamnar länderna kring Amazonas skogar högt upp på Global Witness lista. Hela 46 personer, dödades i Brasilien. Den stora majoriteten av dessa är urinvånare som försöker skydda sitt land från exploatering. Även det närliggande landet Perus miljörörelse har drabbats hårt, senast i september förra året när sex bönder mördades i en konflikt över landrättigheter kopplat till palmoljeutvinning.

Rättvisa skipas sällan i dessa fall. Offren betraktas som brottslingar av rättsystemet och mördarna är ofta anlitade av affärsmän eller politiker som oftast undkommer dom. Enligt Global Witness kampanjchef Ben Leather ligger lösningen i att öka urininvårnas demokratiska inflytande.

Situationen är fortsatt kritisk. Tills dess att grupper blir genuint inkluderade i beslut kring användningen av deras mark och och naturresurser,  kommer de som väljer att uttala sig mötas av trakasserier, fängelsedomar och mordhot, säger Leather till the Guardian.

Kampen mellan företag, stater och  människor som kämpar för sin hemmiljö fortsätter i världens fattigaste och mest utsatta delar av världen. Global Witness statistisk visar på hur utbredd morden på klimataktivister faktiskt är och den ursatthet många som kämpar för naturen är i.


För att se hela listan på personer som mördats för sitt brinnande engagemang i klimatfrågan, klicka här.

Miljö online2

Liknande artiklar