Internationell turism står för 8% av växthusgaserna

Foto: Pixabay

Utsläppen från den globala turismen ökar i takt med att välståndet i världen stiger. Klimatavtrycken kommer främst från transporter, shopping och mat. 

Forskare vid Sydneys universitet har i en världsunik studie undersökt turismens klimatpåverkan. Genom att studera resenärer från 160 olika länder visar forskarna att utsläppen från turismsektorn är betydligt större än man tidigare trott. Totalt står den internationella turismen för åtta procent av jordens totala koldioxidutsläpp.

Turismens utsläppsnivåer ökar dessutom i takt med att välståndet i världen stiger. På bara fyra år ökade turismens utsläpp fyrdubbelt så mycket som vetenskapen tidigare räknat med.

Turismens utsläpp steg med runt 15 procent från 2009 till 2013. De viktigaste bidragen kom från transporter, shopping och mat, säger studiens huvudförfattare Arunima Malik.

Majoriteten av utsläppen står höginkomstländer för. Invånare i mindre bemedlade länder tenderar att i större utsträckning resa inrikes med landburna fordon, medan turister från höginkomstländer väljer att flyga – både mycket och långt.

Många av de platser som är mest utsatta för turismens klimatförändringar är mindre önationer som Malta, Maldiverna och Seychellerna.

 Turisterna är ansvariga för mellan 30 och 80 procent av önationernas växthusgasutsläpp, säger Arunima Malik.

Den fortsatta ökningen av turismens utsläpp förväntas vara så stor att tekniska lösningar inte har en chans att hänga med i tempot. Forskarna bakom den australienska studien menar istället att minskat flygande är ett viktigt steg mot hållbar turism.

Ett sätt att bli en klimatsmartare turist är att flyga mindre, välja destinationer nära hemmet och klimatkompensera för utsläppen. Politiker bör arbeta för koldioxidskatter på flyg eller planer på bränslebyte för att öka på teknikutvecklingens fart inom flygindustrin och andra transportsektorer, säger studiens medförfattare Ya-Yen Sun till Carbonbrief.

Miljö online2

Liknande artiklar