Så kan Sverige minska antalet utsläppsrätter i EU

Foto: Tortap

På grund av finanskrisen, satsningar på förnybar energi och energieffektivisering finns överskott på 1,7 miljarder utsläppsrätter i EU. Från och med 2019 kommer en del av överskottet att hamna i en marknadsstabilitetsreserv. 

Marknadsstabilitetsreserven innebär att om överskottet av utsläppsrätter är över 833 miljoner så kommer 24 procent av överskottet att hamna i marknadsstabilitetsreserven istället för att auktioneras ut.

Från och med år 2023 kommer den mängd utsläppsrätter i reserven som överstiger den del som auktionerades ut året innan att annulleras.

Utan denna automatiska annullering innebär åtgärder i Sverige för att minska utsläppen i de sektorer som ingår i EU:s system med handel med utsläppsrätter (energiintensiv industri och el- och värmesektorn) att utsläppen flyttas till en annan plats eller tid.

Men med den automatiska annulleringen kan åtgärder som minskar utsläppen inom svensk industri leda till att fler utsläppsrätter hamnar i reserven och därifrån annulleras, skriver Konjunkturinstitutet i en rapport. 

Ett av syftena med denna modell är att minska överskottet på utsläppsrätter. Det innebär att överskottet vid något tillfälle beräknas bli lägre än 833 miljoner. Vid det tillfället kommer, som tidigare nämnts, överskottet att sluta läggas i reserven. När överskott inte längre läggs i reserven så kommer åtgärder som minskar utsläppen i Sverige inte längre leda till mindre utsläppsrätter totalt.

Konjunkturinstitutet bedömer att den tidpunkten kommer att ske 2023 och därför behöver svenska åtgärder som ska minska det totala antalet utsläppsrätter behöva ske innan dess, och helst i god tid innan.

En möjlighet som Konjunkturinstitutet tar upp är att Sverige ska köpa upp utsläppsrätter och vänta med att annullera dem tills överskottet på utsläppsrätter fallit till under 833 miljoner ton. Om Sverige skulle annullera utsläppsrätter innan dess så kommer det bli ett lägre överskott på utsläppsrätter, därmed färre utsläppsrätter i reserven och därmed färre utsläppsrätter som annulleras.

En annan möjlighet Konjunkturinstitutet tar upp är att genomföra åtgärder i Sverige som innan 2023 minskar utsläppen från de sektorer som är med i EU:s system med utsläppshandel, exempelvis byten till fossilfria bränslen.

Miljö online2

Liknande artiklar