Sveriges utsläpp av växthusgaser ökade svagt 2017

Foto: BjoKro

Utsläppen av växthusgaser från Sveriges ekonomi ökade med 0,4 procent 2017, enligt preliminär statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). 

Framförallt är det utsläppen från sjöfarten som ökar, men även från flygtrafiken. Däremot minskar utsläppen från hushåll och industrier. Totalt var de svenska utsläppen 2017 motsvarande 62,6 miljoner ton koldioxid.

Observera att utsläppen från den svenska ekonomin, som är det SCB beräknar, inte är samma sak som utsläppen inom Sveriges gränser, som är det Naturvårdsverket beräknar.

SCB beräknar utsläppen inom Sveriges gränser minus utsläpp från flygfotogen och eldningsolja för sjöfarten som tankas av utländska aktörer i Sverige plus utsläpp från flygfotogen och eldningsolja för sjöfarten som tankas av svenska aktörer i utlandet. 

Enligt SCB:s sätt att beräkna ökade Sveriges utsläpp även 2016, men enligt Naturvårdsverkets sätt att beräkna minskade utsläppen 2016. Den 22 maj kommer Naturvårdsverket släppa sin statistik om utsläppen inom Sveriges gränser 2017.

Miljö online2

Liknande artiklar