Utvecklingen och ökningen av klimatteknik är för långsam

Foto: Leaflet

Enligt FN:s globala mål för hållbar utveckling ska ökningen av den globala medeltemperaturen hållas väl under två grader, tillgången till energi öka och luftföroreningarna minska. Internationella energirådet har gjort en stor analys om ifall trenden inom 38 viktiga teknikområden är förenlig FN:s mål.

Resultatet är att det endast är utvecklingen inom solceller, belysning, datacenter och elbilar som går i takt med hållbarhetsmålen.

Elproduktionen från solceller ökade med 34 procent förra året, LED-lampor står nu för en tredjedel av ny belysning, datacenterföretag har varit ledande i att skaffa förnybar energi och försäljningen av elbilar ökade med 54 procent 2017.

Men dessa fyra positiva exempel är undantag. Av de 38 tekniker som analysen går igenom så behöver 23 tekniker mer utveckling och 11 tekniker är inte på väg att nå målen.

Bland de 11 tekniker där utvecklingen går åt fel håll eller alldeles för långsamt finns exempelvis kolkraften som ökar fast den behöver minska med 6 procent per år, biobränsle till transporter som ökar för långsamt och flygsektorn som måste minska sin energiförbrukning.

Miljö online2

Liknande artiklar