De bär ansvaret för en hållbar konsumtion

INTE SKYLLA IFRÅN SIG:: Svenskar anser att det största ansvaret för hållbar konsumtion ligger hos oss själva.