VALET 2018

MP & V i topp när miljölöften rankas – L bäst i alliansen

Foto: Pixabay

Enligt Naturskyddsföreningens valgranskning har partiernas miljöpolitiska ambitioner höjts sedan förra valet. Allra bäst är Miljöpartiet och Vänsterpartiet. 

I Naturskyddsföreningens valgranskning får partierna ta ställning till 18 olika förslag för en bättre miljö. En parlamentarisk majoritet svarar ja till 13 av förslagen, men ambitionsnivån varierar bland partierna.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger ja till alla 18 förslag och hamnar därmed i topp. Tätt efter följer Liberalerna, som svarar ja till 16 av förslagen.

Centerpartiet, som brukar kalla sig själva för ”alliansens gröna röst”, får däremot stryka på foten. De svarar ja till 10 av förslagen – lika få som Moderaterna. Till och med Kristdemokraterna säger alltså ja till fler förslag. Allra sämst är föga förvånande Sverigedemokraterna.

Överlag noterar Naturskyddsföreningen dock att alla partier ökat sina miljöpolitiska ambitioner sedan förra valet. Det gäller bara att partiernas uttalanden omsätts i faktisk politik. Enligt en tidigare undersökning av NSF så gör partierna ofta mindre än vad de lovar.

Givet det allvarliga läget för planeten är det glädjande att samtliga riksdagspartier svarar ja till fler miljöpolitiska förslag nu än de gjorde inför förra riksdagsvalet. De akuta utmaningar som världen står inför i form av klimatförändringar, hot mot den biologiska mångfalden och spridning av farliga kemikalier kräver att partierna nu lägger ribban ännu högre, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

Miljö online2

Liknande artiklar