Ny studie: samband mellan högernationalism och klimatförnekelse

Ett nytt internationellt forskningsnätverk har inlett ett projekt vars resultat visar på starka kopplingar mellan klimatförnekelse och högernationalism. 

Bakom projektet, med titeln Varför tas inte klimatvetenskapen på allvar? Studier av klimatförnekelse, ligger forskningsnätverket Centre for Studies of Climate Change Denialism (CEFORCED) som har sitt centrum på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Detta är det första forskningsnätverket av sitt slag och inkluderar cirka 40 av världens främsta forskare inom området.

Syftet med nätverket är att förstå klimatförnekelsens inverkan på poltiska beslut. Enligt Martin Hultman, forskningsledare för projeket och docent i teknik- och miljöstudier vid Chalmers, visar studien att klimatförnekarna har flyttat fram sina positioner de senaste åren.

– Två starka grupper har gått samman i den här frågan: utvinningsindustrin och högernationalister. Kombinationen gör frågan aktuell på ett oerhört mycket mer dramatiskt sätt än tidigare, samtidigt som tidsspannet som vi har på oss att agera krymper, säger Hultman till forskning.se

En växande rörelse

Enligt studierna som tagits fram inom projektet är klimatförnekelse en alltmer framträdande politisk fråga inom extremhögern. Hultman har tillsammans med kollegorna Björn P. Kaltenborn och Olve Krange, undersökt detta i förhållande till Norge i artikeln Cool dudes in Norway: climate change denial among conservative Norwegian men (2018).

– De här partierna ökar i betydelse. Vi ser det i Danmark och Norge, hos brittiska UKIP och franska Front National. Men också i Sverige, med Sverigedemokraternas misstänksamhet mot SMHI, diskreditering av Parisavtalet, avfärdande av klimatlagar och utnämningen av klimatförnekaren Václav Klaus till frihetshjälte, säger Hultman

Studien ovan är en av de första som publicerats inom det tvärvetenskapliga projektet som sträcker sig över flera år framöver.

Miljö online2

Liknande artiklar