Så kan jorden förbättras

Foto: © Bob Jones

Jorden i marken ger oss tjänster som mat, fiber, koldioxidlagring, vatteninfiltration och biologisk mångfald. Men Europas jordar hotas av flera miljöproblem, enligt en ny rapport från det europeiska vetenskapsrådet (EASAC)

Problem

Miljöproblemen kopplade till jorden inom EU bedöms kosta cirka 38 miljarder euro årligen. Problemen är bland annat:

  • Globalt förlorar världens jordar årligen en mängd kol som motsvarar 10 – 20 procent av utsläppen från fossila bränslen. Nästan hälften av Europas jordbruksmark har låg halt av organiska ämnen och mängden kol minskar på många ställen. Minskningen av mängden kol i marken beror bland annat på avskogning och förstörelse av torvmarker.
  • Ett annat problem är att det sker en övertäckning av jordbruksmark inom EU när bostäder och infrastruktur byggs på åkermark. Det ökar behovet av import och behovet av jordbruksmark vilket i sin tur riskerar att leda till mer avskogning.
  • Den biologiska mångfalden i jorden minskar på grund av fysiska störningar som plöjning, påverkan från bekämpningsmedel och konstgödsel.
  • Miljöproblem kopplade till jorden riskerar att leda till hälsoproblem. Det kan exempelvis ske genom att antibiotika i gödsel som blandas med jorden leder till antibiotikaresistens i mikroorganismer i jorden. Antibiotikaresistenta mikrober skulle kunna komma tillbaka till människor genom grödor, vatten eller djur som vi äter, men processen är inte så väl utforskad. Grödor  innehåller idag mindre näringsämnen än tidigare. Orsaken tros vara att ökade skördar har gjort att varje gröda innehåller färre näringsämnen, effekten kan liknas med en utspädning av näringsämnen.

Lösningar

EASAC föreslår att det införs ett miljömål för jorden i EU:s framtida jordbrukspolitik. Tre förslag på åtgärder för att förbättra jordarnas tillstånd som tas upp i rapporten är:

  • Att skydda och återställa torvmarker kan minska flödet av koldixoid från jorden.
  • Bättre samhällsplanering för att undvika att jordbruksmark minskar.
  • Precisionsjordbruk kan ge stora skördar och samtidigt minska näringsförlusterna i jorden. Precisionsjordbruk innebär att med hjälp av satelliter, drönare och sensorer ge jordbrukare en mer detaljerad bild av marken och grödorna. De kan sedan anpassa deras jordbrukssätt efter mätningarna

SMB bevakar miljöforskning. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla hemsidan och vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

Swisha en slant till 123 270 12 33 för att stötta vårt arbete. 

Miljö online2

Liknande artiklar