Seger: Nej till kalkbrytning i Ojnareskogen

Foto: Ludvig Tillman, Greenpeace

Miljörörelsen jublar när Mark- och miljö-domstolen sätter stopp för den långdragna kampen om Ojnareskogen på Gotland.

Mark- och miljööverdomstolen meddelade i förra veckan att man upphäver Nordkalks och SMA Minerals tillstånd till kalkbrytning på norra Gotland.

Beskedet mottogs med glädje av miljörörelsen, som kämpat i flera år för att hindra bolagen från att exploatera marken.

– Det här är en stor miljöseger. I över tio år har Naturskyddsföreningen deltagit i den juridiska processen för att försöka rädda den fantastiska naturen och alla de särpräglade arterna som lever i Bunge och Ojnareskogen. Vi är både lättade och glada att området äntligen är säkrat från framtida exploatering, säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl i ett pressmeddelande.

2014 gavs bolagen brytningstillstånd av den lägre juridiska instansen, Mark- och miljödomstolen. Ett år senare valde regeringen att göra Ojnareskogen och Bästeträsk till ett Natura 2000-område, vilket stärkte områdets skydd och försvårade för kalkbrytarbolagen.

Domstolen konstaterar nu att täktverksamheten skulle innebära sådan stor skada på Natura 2000-området att man inte kan ge tillstånd.

Miljö online2

Liknande artiklar