Sveriges klimatutsläpp minskade svagt 2017

Foto: Tage Olsin

Utsläppen av växthusgaser inom Sveriges gränser förra året var 52,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter år, vilket motsvarar en minskning på 0,5 procent jämfört med år 2016. Detta enligt Naturvårdsverkets officiella statistik som presenterades i mitten av december. 

Utsläppen utveckling skiljer sig dock åt mellan olika sektorer. Utsläppen från el, fjärrvärme och transporter har minskat, medans utsläppen från industri och jordbruk har ökat.

Den sammanlagda utsläppsminskningen på 0,5 procent är dock långt ifrån tillräcklig för att nå klimatmålen. Om målet ha netto-nollutsläpp till 2045 ska nås behöver utsläppen minska med i genomsnitt 5–8 procent per år. Utvecklingen av Sveriges utsläpp beror dock mycket på hur det går med EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Jämfört med år 1990 så har Sverige minskat utsläppen med 26 procent, vilket framförallt skedde under perioden 2003–2014. De främsta orsakerna till att utsläppen minskat är övergången från oljeeldade värmepannor till användning av el och fjärrvärme, mer biobränsle inom industrin, effektivare bilar och ökad användning av biodrivmedel samt den ekonomiska krisen 2009.

Miljö online2

Liknande artiklar