Världens utsläpp ökar – når historiska nivåer

Tyska kolkraftverk
Foto: Greenpeace

Samtidigt som klimattoppmötet pågår i Katowice har världens koldioxidutsläpp aldrig varit så höga. Ökad förbränning av kol och fler bilar är främsta orsakerna.

Efter att världens utsläpp stått stilla 2014-2016 väcktes förhoppningar om att utsläppen höll på att plana ut och kanske till och med vända neråt. 2017 ökade dock utsläppen med 1,6 procent. Och 2018 väntas utsläppen öka med hela 2,7 procent.

Enligt forskare måste utsläppen vända neråt bara inom de närmsta två åren. Att utsläppen nu accelererar är därför minst sagt oroande.

Enligt forskningsrapporten som presenterat de oroande siffrorna är det ökningen av antalet bilar i världen och en renässans för kolförbränning som är de främsta orsakerna till utsläppsökningen. Ökningen har skett i nästan alla länder, men framförallt i Kina och IndienDär har kol- och gasförbränning samt oljeberoende transporter stegrat i takt med den ekonomiska tillväxten.

Utsläppsökningarna kan dock inte isoleras till enskilda länder eftersom handeln är global. Produkterna i till exempel Kina och Indien konsumeras över hela världen, men framförallt i höginkomstländer i Europa och Nordamerika.

Förnyelsebar energi har växt snabbt under året, men inte tillräckligt för att kompensera ökningen i användandet av fossila bränslen. Rapporten avslutar med att påpeka att utsläppskurvorna fortfarande kan vändas innan 2020, men att minskningar måste ske både inom transporter, industrin och jordbruket.

Om vi inte klarar utmaningen inom den närmsta tiden kommer klimatmålen bli oerhört svåra att nå och klimatkollaps hotar.

Miljö online2

Liknande artiklar