Tysklands kolstopp 2038 går emot Parisavtalet

Foto: Fotograf: x1klima

Nästan 40 procent av Tysklands elproduktion kommer från kolkraftverk, vilket är en av anledningarna till att Tyskland ser ut att missa sitt klimatmål för 2020. Tyskland har världens fjärde största kolkraftsproduktion efter Kina, USA och Indien. 

För att fatta ett beslut i kolfrågan startade den tyska regeringen i somras en kolkommission som består av representanter från politiken, forskningen, näringslivet och civilsamhället.

Kolkommissionens slutgiltiga förslag, som presenterades den 26 januari, är att all kolkraft i Tyskland upphör år 2038 och minskar fram till dess.  År 2032 ska slutåret för kolkraften utvärderas för att se om det kan flyttas till 2035. I förslaget ingår även att företag, arbetare, regioner och konsumenter som drabbas av beslutet ska kompenseras, vilket bedöms kunna kosta 40 miljarder euro.

Förslaget är just ett förslag och inget bindande beslut. Men tyska regeringen har sagt att de ska genomföra kommissionens förslag.

Den prisbelönta klimatnyhetssidan Carbon Brief har analyserat vad kolkommissionens förslag innebär för klimatmålen. Deras slutsats är att kolkommissionens förslag visserligen sänker utsläppen jämfört med ”business as usual”, men att förslaget ändå är långt ifrån vad som krävs för att begränsa uppvärmningen till två grader.

Förslaget bedöms innebära att de totala utsläppen fram till 2038 kommer att vara 1,3 gigaton högre jämfört med vad som är förenligt med tvågradersmålet. Det är bara om stoppdatumet flyttas fram till 2035 som förslaget är förenligt med tvågradersmålet, men inte heller det kommer att vara i linje med att begränsa uppvärmningen under två grader. Carbon Briefs analys baseras i sin tur på Internationella Energirådets (IEA) scenarier om hur målet om att hålla uppvärmningen väl under två grader kan nås.

Supermiljöbloggen bevakar frågor om fossilavveckling. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla hemsidan och vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

Swisha en slant till 123 270 12 33 för att stötta vårt arbete. 

Miljö online2

Liknande artiklar