Artportalen och Rödlistan rödlistas i höst- och vårbudget

Foto: littlevisuals.co

En av de verksamheter som tar skada av budgetens sänkta anslag till Naturvårdsverket är Rödlistan. Även databasen Artdatabanken får begränsade resurser.

I Moderaternas och Kristdemokraternas så kallade ”katastrofbudget” i höstas sänktes anslagen till skydd och skötsel av värdefull natur. När regeringen under måndagen presenterade den nya vårändringsbudgeten stod det klart att en del av anslagen återförs, men flera viktiga projekt av Artdatabanken drabbas hårt.

Konkret innebär det tio färre tjänster och rejält begränsade anslag för arbetet med Rödlistan och Artdatabanken, som är ett delat projekt mellan Naturvårdsverket och SLU.

Det kommer att bli svårt att upprätthålla rödlistan för 2025 med samma omfattning och kvalitet, säger Lena Sundin Rådström, chef på Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala till SVT Nyheter.

Både Rödlistan och databasen Artportalen ger nödvändigt underlag för Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, kommuner och samtliga länsstyrelser. Det är alltså en omfattande svensk kunskapsbank som nu hotas av nedskärningarna i höstbudgeten.

Naturens resurser och den biologiska mångfalden är viktiga bidrag till vår välfärd – i form av mat, vatten, rening, pollinering, skydd mot översvämningar. Men det finns stora hot, till exempel habitatdegradering och främmande arter. ArtDatabanken arbetar med att ta fram underlag och verktyg för att hantera dessa hot. Neddragningen är därför otroligt allvarlig, menar Lena Sundin Rådström i ett pressmeddelande.

Miljö online2

Liknande artiklar